urn-hart-van-glas-gedenkobject

glazen urn hartvorm – verbondenheid